Naše zásady ochrany osobních údajů:

1. přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele naleznete v právním upozornění této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi IT systémy, když navštívíte webové stránky. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?
Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje od poskytovatelů třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu se používají především soubory cookie a tzv. analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o tom naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky vás budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může být zatížen bezpečnostními slabinami. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Autohaus Meinhold GmbH

Werkstr. 6
08209 Auerbach

Telefon: +49 (0)3744 - 25070
E-mail: datenschutz@autohaus-meinhold.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Stačí, když nám zašlete neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https: //www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, uskuteční se pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, blokování, mazání

V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na přístup k těmto údajům, jejich opravu, zablokování nebo výmaz, a to kdykoli. Údaje mohou být vymazány pouze v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání údajů. V případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti vyplývající z právního oznámení k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé těchto webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. nevyžádaných e-mailů.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem vyžadovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje: Mgr:
Autohaus Meinhold GmbH

Werkstr. 6
08209 Auerbach

Telefon: +49 (0)3744 - 25070
E-mail: datenschutz@autohaus-meinhold.de

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Soubory cookie

Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládá je váš prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. relační soubory cookie. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookie může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které si přejete používat (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů řešeny samostatně.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazu
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas dotazu na server
  • IP adresa

Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které tam uvedete (e-mailová adresa, jméno a příjmení, zpráva), uloženy u nás za účelem zpracování poptávky a v případě následných dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Údaje zadané v kontaktním formuláři jsou tedy zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám zašlete neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Sjednání schůzky

Pokud nám zašlete žádost o schůzku prostřednictvím sjednání schůzky, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, budou námi uloženy za účelem zpracování poptávky a v případě následných dotazů. Jméno a příjmení, možnost zpětného volání a registrační značka vašeho vozidla jsou vyžadovány jako povinné údaje pro získání historie vozidla pro odhad rozsahu opravy. Další údaje lze uvést volitelně. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Údaje zadané v objednávkovém formuláři jsou tedy zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám zašlete neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Matomo (dříve Piwik)

Tyto webové stránky používají open source službu pro analýzu webu Matomo. Matomo používá tzv. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Za tímto účelem jsou informace vygenerované souborem cookie o používání této webové stránky uloženy na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována.

Soubory cookie Matomo zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete.

Soubory cookie Matomo jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Informace generované souborem cookie o používání těchto webových stránek nejsou předávány třetím stranám. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním vašich údajů, můžete ukládání a používání deaktivovat zde. V takovém případě bude ve vašem prohlížeči uložen opt-out cookie, který zabrání společnosti Matomo ukládat údaje o používání. Pokud vymažete své soubory cookie, bude vymazán i opt-out cookie společnosti Matomo. Při opětovné návštěvě našich stránek je třeba opt-out znovu aktivovat.

Naše zásady ochrany osobních údajů:

6. newsletter

Údaje o newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a údaje (jméno a příjmení), které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje nejsou shromažďovány, nebo pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Údaje zadané v registračním formuláři pro zasílání newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailovou adresou a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "Odhlásit odběr" nebo prostřednictvím e-mailu s příslušnými informacemi. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Obsahem newsletteru jsou různé nabídky vozidel a služeb. Newsletter obsahuje také malý soubor cookie, který se aktivuje při otevření newsletteru. Na tomto základě jsou shromažďovány technické informace, které umožňují statistické analýzy chování při kliknutí na newsletter. Tyto informace se používají k technickému zlepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě míst načtení (které lze určit pomocí IP adresy) nebo časů přístupu.

Statistické průzkumy zahrnují také zjištění, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na které odkazy je klikáno. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům newsletterů. Záměrem osob odpovědných za webové stránky však není sledovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení slouží k rozpoznání čtenářských návyků uživatelů a k přizpůsobení našeho obsahu těmto návykům nebo k zasílání jiného obsahu podle zájmů uživatelů.

Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou u nás uloženy do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou vymazány. Údaje, které uchováváme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou zónu), zůstávají tímto nedotčeny.

7 Zásuvné moduly a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy ze stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Při návštěvě některé z našich stránek vybavených pluginem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Informační list o ochraně osobních údajů ve společnosti Autohaus Meinhold